Bødemesterens side

Bødemesteren er Henrik Arvedsen, hvis troværdighed selvfølgelig ikke kan betvivles. Spørgsmål bedes rettet til ham.